Αστρονομία


Ηλιος

Σελήνη

Κυρ. Moon age: 19 days, 5 hours, 48 minutes,74%
Ανατολή: 02:00
Δύση: 02:00
Φώς ημέρας:
Ανατολή Σελήνης: 02:00
Δύση Σελήνης: 02:00
Φθίνουσα Σελήνη
74% Φωτεινότητα


Πρώτο Τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο Τέταρτο Νέα Σελήνη
Πρώτο Τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο Τέταρτο Νέα Σελήνη
22/09/2023 22:32
22 Σεπτέμβριος 2023 19:32 GMT
29/09/2023 12:57
29 Σεπτέμβριος 2023 09:57 GMT
06/10/2023 16:48
06 Οκτώβριος 2023 13:48 GMT
14/10/2023 20:55
14 Οκτώβριος 2023 17:55 GMT


Εαρινή Ισημερία
Αρχή Ανοιξης
Θερινό Ηλιοστάσιο
Αρχή Θέρους
Φθινοπωρινή Ισημερία
Αρχή Φθινοπώρου
Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Αρχή Χειμώνα
Αρχή Ανοιξης First day of Summer First day of Fall First day of Winter
04/10/2023 10:28
04/10/2023 10:28
04/10/2023 10:28
04/10/2023 10:28